Program konference
„Farmářské trhy – Quo vadis?“

8:30 Prezence účastníků a hostů

9:00 Zahájení konference, přivítání účastníků a hostů

Moderátor: Josef Sléha - SYMPEX GROUP s.r.o. (vědecký sekretář konference)
Přivítání a zahájení: Zástupce NZM

9:10 Úvod do problematiky 2. konference

Lenka Fendrychová - Přírodovědecká fakulta UK (odborný garant): pohled „zvenčí“; zdůvodnění programu konference.

Tomáš Popp - ENVIC o.s., Plzeňské FT, Farmářské obchody (odborný garant): pohled „zevnitř“; vývoj v oblasti FT a jejich směřování.

Jiří Sedláček - předseda AFT ČR: představení Asociace farmářských trhů.

Lenka Krbcová - šéfredaktorka, Vitalia.cz: podpora kvality farmářských trhů a potravin z pohledu médií.

10:00 - 10:30 Dopolední káva

10:30 - 12:00 Dopolední panel - Farmářské trhy

Moderátor: Lenka Fendrychová

12:00 - 13:00 Polední přestávka

13:00 - 14:30 Odpolední panel - Alternativní formy prodeje potravin

Moderátor: Tomáš Popp

14:30 - 15:00 Odpolední káva

15:00 - 16:30 Panelová diskuze - Kvalita potravin, kvalita prodeje

Moderátor: Radim Perlín

Účastníci:

  • Petr Havel (agrární analytik, poradce ministra zemědělství)
  • Hugo Hromas (Svaz PRO-BIO)
  • Aleš Kotěra (Náš grunt)
  • Jan Valeška (PRO-BIO LIGA)
  • Lukáš Zagata (Česká zemědělská univerzita)

16:30 - 17:00 Závěry a doporučení

Zástupce NZM

Závěry konference ke stáhnutí.

17:00 - 18:00 Neformální diskuze a výměna zkušeností u číše vína

Archiv
Odborného programu

 

Partneři
konference

Podpora:Partneři:Mediální partneři:
 
 

Dana Kandertová604 234 030kandertova@sympex.cz

Josef Sléha777 146 641, 222 948 052sleha@sympex.cz

Nabídka ubytování
www.hotelkrystal.cz