Farmářské trhy – Quo vadis?

Místo konání:

Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7

 

Termín:

11.12.2012

 

Čas:

Registrace účastníků od 8:30 hod. do 9:00 hod.
Odborný program od 9:00 hod. do 17:00 hod.

 

Záštita:

Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství
Záštita

 

Pořadatel:

Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum

 

Organizátor:

SYMPEX GROUP s.r.o.

SYMPEX GROUP s.r.o.

 

O konferenci:

Konference si klade za cíl přispět k pochopení trendu farmářských trhů, jeho možných přínosů i rizik a také propojit klíčové aktéry, jakými jsou pořadatelé, farmáři, představitelé státní správy, samosprávy a dalších institucí. Konference by měla nastolit dialog o tom, jak spojit síly, aby farmářské trhy přinesly pozitivní dopady, výstupem by pak měla být doporučení z jednotlivých panelů s důrazem na kvalitu potravin a dostatek informací o jejich původu - tedy základní podmínky důvěryhodnosti trhů.

Vedle farmářských trhů se rozvíjí celá řada dalších alternativních forem prodeje potravin – kamenné „farmářské“ prodejny, prodej ze dvora, bedýnky, dodávky z farem do restaurací aj. Konference se bude zabývat i těmito trendy. Počítá se i s prezentací zahraničních zkušeností.

Vstup na konferenci bude umožněn pouze předem zaregistrovaným účastníkům a hostům.

Kontakty:

 • Garanti odborného programu:
   - Mgr. Lenka Fendrychová, Přírodovědecká fakulta UK,
   - Tomáš Popp, provozovatel Plzeňských farmářských trhů
      a Farmářských obchodů; ENVIC, o.s.
 • Generální sekretář: Dana Kandertová kandertova@sympex.cz,
  tel. 604 234 030
 • Vědecký sekretář: Ing. Josef Sléha, CSc. sleha@sympex.cz,
  tel. 777 146 641, 222 948 052
 

Partneři
konference

Podpora:Partneři:Mediální partneři:
 
 

Dana Kandertová604 234 030kandertova@sympex.cz

Josef Sléha777 146 641, 222 948 052sleha@sympex.cz

Nabídka ubytování
www.hotelkrystal.cz